NOMBRE                        Ι     CÉDULA      Ι                  CURSO                  Ι      PAÍS   
 
Marays Paz Pérez             E-8-180289         Lean6Sigma Yellow Belt         Panamá
 
  •  Fecha de Certificación: 6 de marzo de 2021.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
Marays Paz Pérez             E-8-180289         Lean6Sigma Green Belt         Panamá
 
  •  Fecha de Certificación: 30 de marzo de 2022.
  •  Fecha de Re-certificación: 3 años.