NOMBRE                         Ι     CÉDULA      Ι                   CURSO                      Ι      PAÍS   
 
        Hubert Abner Bonilla López           05445129-5                Certified Quality                  El Salvador 
                                                                                               Improvement Associate         
 
  •  Fecha de Certificación: 18 de Septiembre de 2021.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
        Hubert Abner Bonilla López           05445129-5         Lean6Sigma Yellow Belt          El Salvador 
                                                                                              
 
  •  Fecha de Certificación: 25 de Septiembre del 2021.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.