NOMBRE                        Ι     CÉDULA      Ι                  CURSO                  Ι             PAÍS   
 
  Guillermo Xavier Matus Díaz       001-110885-0047H        Lean6Sigma Yellow Belt        Nicaragua
 
  •  Fecha de Certificación: 05 de Noviembre de 2022.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
  Guillermo Xavier Matus Díaz       001-110885-0047H        Lean6Sigma Green Belt        Nicaragua
 
  •  Fecha de Certificación: 19 de Junio de 2023.
  •  Fecha de Re-certificación: 3 años.