Z

Validación Certificado Lean6Sigma Solutions

 

             NOMBRE                  Ι     CÉDULA      Ι                  CURSO                  Ι      PAÍS   
Arantxa González Aguilar                                   Lean6Sigma White Belt        España
  •  Fecha de Certificación: 29 de Agosto de 2020.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
Aránzazu González Aguilar                                   Lean6Sigma Yellow Belt        España
  •  Fecha de Certificación: 10 de Octubre de 2020.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
Aránzazu González Aguilar                                   Lean6Sigma Green Belt        España
  •  Fecha de Certificación: 01 de Abril de 2021.
  •  Fecha de Re-certificación: 3 años.