Z

Validación Certificado Lean6Sigma Solutions

          NOMBRE                        Ι     CÉDULA      Ι                  CURSO                  Ι      PAÍS   
Héctor E. Ureña De Ycaza           8-765-1088        Lean6Sigma Yellow Belt        Panamá
  •  Fecha de Certificación: 15 de Agosto de 2020.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
Héctor E. Ureña De Ycaza           8-765-1088        Agile Scrum Professional       Panamá
  •  Fecha de Certificación: 24 de Octubre de 2020.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.
Héctor E. Ureña De Ycaza           8-765-1088        Agile Scrum Master                Panamá
  •  Fecha de Certificación: 02 de Abril de 2022.
  •  Fecha de Re-certificación: Indefinido.